Welkom bij Groen Proeven

Groen Proeven is een project van examenleverancier Groene Norm. Binnen dit project zijn proeven van bekwaamheid ontwikkeld (PvB’s) voor het groene vmbo. Via deze site heeft u toegang tot de PvB-bank van Groen Proeven. Meer (achtergrond)informatie over Groen Proeven en de PvB’s vindt u op de website van Groene Norm

Wat is Groen Proeven? Bekijk de film!

In de PvB-bank treft u een groot aantal PvB’s aan voor alle profielmodules en keuzevakken van examenprogramma profiel Groen.

Wat is een proeve van bekwaamheid?

Een proeve van bekwaamheid is een praktisch schoolexamen waarbij de leerling een reële beroepsopdracht uitvoert. Het is een complexe opdracht met meerdere taken en dilemma’s zodat de leerling verschillende competenties en de onderliggende kennis en vaardigheden kan tonen. Een reflectiegesprek maakt standaard deel uit van een proeve van bekwaamheid; de leerling onderbouwt daarin zijn handelen en geeft aan waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt bij de uitvoering van de opdracht. In een proeve van bekwaamheid laat de leerling zien competent te zijn in de reële beroepssituatie.

Toegang PvB-bank

Alle proeven van bekwaamheid zijn voor de vmbo-groen scholen die deelnemer zijn aan Groene Norm, beschikbaar op de PvB-bank van Groen Proeven. Voor toegang tot de PvB-bank moet u eenmalig een digicode activeren. Docenten Groen kunnen een digicode aanvragen door een mail te sturen naar contact@groenenorm.nl. Heeft u al een digicode geactiveerd voor de Schoolexamenbank Groen, dan kunt u daarmee ook inloggen in de PvB-bank.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Grooters, coördinator vmbo van Groene Norm: w.grooters@groenenorm.nl