Groenenorm.nl

Welkom bij Groen Proeven

Groen Proeven is een project van examenleverancier Groene Norm. Binnen dit project worden proeven van bekwaamheid ontwikkeld (PvB’s) voor het groene vmbo. Op deze site vindt u nadere informatie over Groen Proeven en de proeven van bekwaamheid. Ook biedt deze site toegang tot de PvB-bank van Groen Proeven.

Wat is Groen Proeven? Bekijk de film!

Van 2010 tot 2013 zijn binnen Groen Proeven een groot aantal Proeven van Bekwaamheid (PvB’s) ontwikkeld voor het beroepsgerichte schoolexamen onder het examenprogramma Landbouw en Natuurlijke Omgeving en het examenprogramma Landbouwbreed. Die PvB’s zijn ondergebracht in de PvB bank van Groene Norm. Vanaf 2016 zijn aan de PvB-bank ook vele nieuwe PvB's toegevoegd voor het examenprogramma vmbo Groen dat in 2016 is geïntroduceerd.

Wat is een proeve van bekwaamheid?

Een proeve van bekwaamheid is een praktisch schoolexamen waarbij de leerling een reële beroepsopdracht uitvoert. Het is een complexe opdracht met meerdere taken en dilemma’s zodat de leerling verschillende competenties en de onderliggende kennis en vaardigheden kan tonen. Een reflectiegesprek maakt standaard deel uit van een proeve van bekwaamheid; de leerling onderbouwt daarin zijn handelen en geeft aan waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt bij de uitvoering van de opdracht. In een proeve van bekwaamheid laat de leerling zien competent te zijn in de reële beroepssituatie.

Toegang PvB-bank

Alle proeven van bekwaamheid zijn voor de aoc’s beschikbaar op de PvB-bank van Groen Proeven. Voor toegang tot de PvB-bank moet u eenmalig een digicode activeren. U kunt een digicode aanvragen door een mail te sturen naar contact@groenenorm.nl. Heeft u al een digicode geactiveerd voor de Schoolexamenbank, dan kunt u daarmee ook inloggen in de PvB-bank.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Grooters, coördinator vmbo van Groene Norm: w.grooters@groenenorm.nl

Filmpjes

Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes!
Groen Proeven
arrangementen
Maak je eigen PvB
Groen Proeven & OGW